THÔNG TIN TIÊM CHỦNG VẮC-XIN BẠCH HẦU - UỐN VÁN (Td)

Thực hiện Công văn số 1541/VP-KGVX ngày 13/5/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Quyết định số 1031/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Căn cứ Kế hoạch số 4127/KH-SYT ngày 26/8/2022 của Sở Y tế thành phố về việc tiêm bổ sung vắc xin uốn ván - bạch hầu giảm liều (Td) tại thành phố Đà Nẵng năm 2022, theo đó chiến dịch tiêm chủng bổ sung vắc xin uốn ván-bạch hầu tại thành phố sẽ được triển khai trong quý IV/2022;

Căn cứ Kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc xin Td của TTYT quận Hải Châu.

Trường TH, THCS và THPT Sky-Line kính gửi đến Quý PH và HS thông tin tiêm chủng vắc-xin bạch hầu - uốn ván để Quý PH nắm tình hình, đăng ký cho trẻ tham gia tiêm chủng nếu có nhu cầu.

1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Về tình hình bệnh bạch hầu và uốn ván sơ sinh tại Việt Nam 

Số ca mắc bệnh bạch hầu trung bình hàng năm giai đoạn 2011-2017 giảm 44% so với giai đoạn 2004-2010. Trong các năm 2004-2012, bệnh bạch hầu cơ bản được khống chế ở Việt Nam với số ca mắc trung bình hàng năm là 21 trường hợp. Tuy nhiên, giai đoạn 2013-2020 đã ghi nhận các ổ dịch bạch hầu xảy ra rải rác ở một số địa phương. Năm 2013, dịch bạch hầu xảy ra ở tỉnh Gia Lai với 07 trường hợp mắc và dịch tiếp tục xuất hiện trong năm 2014 với 10 trường hợp mắc, năm 2015 có 9 trường hợp mắc. Năm 2016 ghi nhận dịch bạch hầu tại tỉnh Bình Phước và Kon Tum. Năm 2019 có 7 tỉnh báo cáo 53 trường hợp mắc bạch hầu, trong đó dịch xảy ra tại 4 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Kon Tum. Năm 2020 ghi nhận 237 ca bạch hầu tại 10 tỉnh của 3 khu vực, trong đó có các ổ dịch tại 4 tỉnh khu vực Tây Nguyên. 

Các trường hợp mắc bạch hầu được ghi nhận chủ yếu ở nhóm trẻ lớn (trên 10 tuổi) chiếm 67,8%, tiếp theo là trẻ 5-9 tuổi (20,5%), 1-4 tuổi (8,8%). Hầu hết các trường hợp chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh hoặc không rõ tiền sử tiêm chủng (69,3%). Ghi nhận 19,5% trường hợp tiêm chủng chưa đủ mũi và 11,2% đã tiêm đủ 4 mũi vẫn mắc bạch hầu.  

Trong năm 2020-2021, các ca bệnh uốn ván sơ sinh vẫn xuất hiện rải rác tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận, nơi có tỷ lệ tiêm chủng phòng bệnh thấp. Bệnh uốn ván ở trẻ lớn và người lớn: theo báo cáo của các địa phương hàng năm Việt Nam vẫn ghi nhận hàng trăm trường hợp mắc uốn ván ở trẻ em và ngưởi lớn. Cụ thể, trong năm 2020 ghi nhận 320 ca mắc tại 28 tỉnh/TP của cả 4 khu vực và năm 2021 có 182 ca mắc tại 25 tỉnh/TP.   

1.2. Về vắc-xin bạch hầu - uốn ván 

Vắc-xin Td sử dụng trong kế hoạch là vắc-xin do Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) sản xuất đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. 

1.3. Những lưu ý khi tiêm vắc xin 

- Khoảng cách giữa mũi tiêm vắc xin Td và vắc xin COVID-19 ít nhất là 14 ngày. 

- KHÔNG tiêm vắc xin Td cho những đối tượng đã được tiêm vắc-xin có chứa thành phần uốn ván hoặc bạch hầu trong vòng 1 tháng trước ngày tiêm. 

2. THÔNG TIN TIÊM CHỦNG

2.1. Đối tượng tiêm chủng: Học sinh đang học lớp 2 tại CS1,2,3 (các cơ sở thuộc quận Hải Châu)

2.2. Lịch tiêm chủng

- Cơ sở 2: Ngày 01/11/2022 - Địa điểm tiêm chủng tại Cơ sở 2.

- Cơ sở 1,3: Sáng ngày 02/11/2022 - Địa điểm tiêm chủng tại Cơ sở 1.Đối tác