SKY-LINE VINH DỰ ĐÓN ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO


Thực hiện Công văn số 4483/BGDĐT-KHTC ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc báo cáo tình hình hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập, sáng hôm nay, ngày 17/10/2017, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Trưởng đoàn là PGS TS Vũ Minh Đức đã tới làm việc tại Hệ thống giáo dục CLC SKY-LINE.Trong buổi làm việc, đoàn khảo sát đã Phỏng vấn nhà đầu tư, lãnh đạo trường, nhóm giáo viên và nhóm phụ huynh về những vấn đề khó khăn, thuận lợi trong hoạt động, tác động của các chính sách Nhà nước đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập.
Kết thúc buổi làm việc, đoàn công tác đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Hệ thống giáo dục CLC SKY-LINE trong những năm vừa qua, đặc biệt là sự mạnh dạn đi đầu trong các dự án đổi mới giáo dục, sự đầu tư, đối mới trong phương pháp dạy và học. Bên cạnh đó, Hệ thống cũng rất chú trọng việc đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, các dịch vụ đi kèm thuận tiện cho học sinh.
Đối tác