Kế hoạch tổ chức họp PHHS đầu năm học 2023-2024

Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024, nhằm tạo sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong công tác giáo dục và chăm sóc học sinh, Hệ thống Giáo dục Sky-Line trân trọng kính mời Quý phụ huynh tham dự buổi gặp mặt đầu năm với những nội dung như sau: 

1. Tại cơ sở Sky-Line Riverside (cơ sở 1)

Khối lớp

Thời gian

Địa điểm

Hình thức

Mẫu giáo lớn

08h30 - 10h00 

16/9/2023

Phòng học

tại cơ sở 1

Họp tập trung theo lớp

Khối 1,5

Ngày 16&17/9/2023

Phòng học

tại cơ sở 1

Họp 1:1:1

Khối 2,3,4

08h00 - 09h30 

17/9/2023

Phòng học

tại cơ sở 1

Họp tập trung theo lớp

Khối 6,9

Ngày 16&17/9/2023

Phòng học

tại cơ sở 1

Họp 1:1:1

Khối 7,8

09h30 - 11h00 

17/9/2023

Phòng học

tại cơ sở 1

Họp tập trung theo lớp

THPT

14h00 - 16h30 

16/9/2023

Hội trường Cơ sở 3

Phòng học Cơ sở 3

Họp chung và họp theo lớp2. Tại cơ sở Sky-Line Central (cơ sở 2)

Khối lớp

Thời gian,

Địa điểm

Hình thức

Mầm non

08h30 - 10h00 

16/9/2023

Phòng học

tại cơ sở 2

Họp tập trung theo lớp

Khối 1,5

Ngày 16&17/9/2023

Phòng học

tại cơ sở 2

Họp 1:1:1

Khối 2,3,4

08h00 - 09h30 

17/9/2023

Phòng học

tại cơ sở 2

Họp tập trung theo lớp3. Tại cơ sở Sky-Line Global (cơ sở 3)

Khối lớp

Thời gian

     Địa điểm

Hình thức

Mầm non

14h00 - 16h30

17/9/2023

 

 

 

 

 

 

Tại hội trường và phòng học cơ sở 3

Họp chung và họp theo lớp

Tiểu học

08h30 - 11h00

16/9/2023

Tại hội trường và phòng học cơ sở 3

Họp chung và họp theo lớp

Trung học

14h00 - 16h30

16/9/2023

Tại hội trường và phòng học cơ sở 3

Họp chung và họp theo lớp4. Tại cơ sở Sky-Line Hill (cơ sở 4)

Khối lớp

Thời gian

      Địa điểm

Hình thức

Mầm non

08h30 - 10h00

16/9/2023

Phòng học tại cơ sở 4

Họp tập trung theo lớp

Tiểu học

08h30 - 11h00

17/9/2023

Hội trường

Phòng học cơ sở 4

Họp chung và họp theo lớp

THCS

14h00 - 16h15

17/9/2023

Phòng nhạc kịch

Phòng học cơ sở 4

Họp chung và họp theo lớp

THPT

08h00 - 10h30

17/9/2023

Phòng nhạc kịch

Phòng học cơ sở 4

Họp chung và họp theo lớp5. Tại cơ sở Sky-Line Beach (cơ sở 5)

Khối lớp

Thời gian

      Địa điểm

Hình thức

Mầm non

14h00 - 16h30

16/9/2023

Hội truờng

Phòng học cơ sở 5

Họp chung và họp theo lớp

Khối 1,5

08h00 - 11h30

16/9/2023

Phòng học cơ sở 5

Họp 1:1:1

Khối 2,3,4

14h00 - 17h00

16/9/2023

Phòng học cơ sở 5

Họp tập trung theo lớp

THCS

08h00 - 11h30

16/9/2023

Hội truờng

Phòng học cơ sở 5

Họp chung và họp theo lớpBuổi gặp mặt đầu năm nhằm tạo sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong công tác giáo dục và chăm sóc học sinh, kính mong Quý Phụ huynh sắp xếp thời gian đến tham dự. 

Trân trọng kính mời ./. 


Đối tác

 Lô A2.4 Đường Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
 (+84) 236. 378.7777

Số 48 Nguyễn Du, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
 (+84) 236. 356.8777

Lô A2 Đường Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
 (+84) 236. 378.7779

Khu đô thị Hà My Đông A, Điện Bàn, Quảng Nam.
 (+84) 235.375.1777

Số 199 Trần Anh Tông, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
 (+84) 236. 366.9777

Số 48 Nguyễn Du, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
  (+84) 236.382.6677