BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2022-2023 CƠ SỞ SKY-LINE RIVERSIDE

Sẵn sàng cho năm học 2023-2024, Hệ thống Giáo dục Sky-Line triển khai nhiều chính sách ưu đãi và học bổng giá trị đồng hành cùng học sinh vững bước tương lai:

- Miễn phí đăng ký khi tham gia khảo sát đầu vào trước ngày 31/05/2023.

- Tuyển thẳng vào Hệ Chất lượng cao đối với học sinh Trung học đạt loại Giỏi và học sinh Tiểu học hoàn thành xuất sắc.

- Ưu đãi 25% học phí trong 03 năm liên tục khi tham gia giói Bảo an tài chính trước ngày 30/04/2023.

- Tặng 10% dành cho học sinh nhập học đầu cấp trước ngày 31/03/2023.

- Cùng các chính sách ưu tiên cho Phụ huynh đăng ký sớm.

Thông tin chi tiết về các chính sách ưu đãi và học bổng, Quý Phụ huynh vui lòng xem tại đây.


Đối tác