Các câu lạc bộ

Với mong muốn tạo cho học sinh có một môi trường học tập hài hòa, cân đối để phát triển toàn diện về trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, sức khỏe và nhân cách, tăng cường năng lực cá nhân, Hệ thống giáo dục SKY-LINE đã xây dựng nên các Câu lạc bộ năng khiếu làm nơi khơi dậy và nuôi dưỡng năng khiếu của các em học sinh. Các CLB này cũng nằm trong Đề án Đổi mới giáo dục thể chất và năng khiếu nghệ thuật của Hệ thống.