Thông tin tuyển sinh

 Đối tượng tuyển sinh.

Hệ thống Giáo dục Sky-Line thường xuyên tuyển sinh học sinh Mầm non từ 18 tháng - 6 tuổi. Để đáp ứng điều kiện nhập học, học sinh sẽ trải qua bài khảo sát đầu vào theo quy định của Nhà trường.

 

 Nội dung khảo sát đầu vào đối với bậc Mầm non.

-  Sức khỏe

-  Kỹ năng

-  Năng khiếu

-  Tâm lý

 

Điều kiện nhập học.

- Vượt qua kỳ thi khảo sát năng lực đầu vào do Nhà trường tổ chức.

- Hoàn thành đầy đủ các thủ tục nhập học.

- Hoàn thành đầy đủ các khoản phí theo quy định của Nhà trường.

Đối tác

 Hỗ trợ trực tuyến