Thông báo mới

THÔNG BÁO V/v Kế hoạch kết thúc năm học 2020-2021 và chính sách hoàn phí đối với học sinh khối Mầm non tại các cơ sở Đà Nẵng

 5/17/2021

HTGD Sky-Line kính gửi Quý phụ huynh và các em học sinh kế hoạch kết thúc năm học 2020-2021 và chính sách hoàn phí đối với khối Mầm non tại các cơ sở Đà Nẵng.

Khám phá

THÔNG BÁO V/v Kế hoạch kết thúc năm học 2020-2021 và chính sách hoàn phí đối với học sinh khối Mầm non tại cơ sở Sky-Line Hill - Hội An

 5/17/2021

HTGD Sky-Line kính gửi Quý phụ huynh và các em học sinh kế hoạch kết thúc năm học 2020-2021 và chính sách hoàn phí đối với khối Mầm non cơ sở Sky-Line Hill – Hội An.

Khám phá

Kế hoạch dạy học online và chính sách hoàn phí trong nghỉ học phòng chống Covid-19 Trường Mầm non Sky-Line Hill

 5/8/2021

HTGD Sky-Line kính gửi Quý phụ huynh thông tin về kế hoạch dạy học online và chính sách hoàn phí trong thời gian học sinh dừng đến trường để phòng chống Covid-19.

Khám phá

THÔNG BÁO V/v: Kế hoạch dạy học online và chính sách hoàn phí trong nghỉ học phòng chống Covid-19 khối Mầm non

 5/4/2021

HTGD Sky-Line kính gửi Quý phụ huynh thông tin về kế hoạch dạy học online và chính sách hoàn phí trong thời gian học sinh dừng đến trường để phòng chống Covid-19

Khám phá

KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH HALLOWEEN 2019 “Plastic Graveyard: The Living’s Cry For Help” (Dành cho khối Tiểu học và Mầm non)

 10/21/2019

Căn cứ kế hoạch năm học 2009 – 2020 của Hệ thống Giáo dục Sky-Line, Ban Hoạt động ngoài giờ triển khai kế hoạch tổ chức chương trình lễ hội hóa trang Halloween với chủ đề “Plastic Graveyard: The Living’s Cry For Help”. Nội dung cụ thể:

Khám phá

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ KHỐI MẦM NON

 3/21/2019

Hướng dẫn sử dụng app Sổ liên lạc điện tử (Dành cho phụ huynh khối Mầm non)

Khám phá

Đối tác

 Hỗ trợ trực tuyến