Ghi danh trực tuyến

 Thông tin học sinh

 Ngày sinh

Chỉ mất 30s cho việc nhập thông tin là quý phụ huynh đã đăng ký xong việc ghi danh trực tuyến cho các em.

Sau khi nhận được thông tin đăng ký, cán bộ tuyển sinh của nhà trường sẽ liên hệ với quý phụ huynh trong vòng 48h để hướng dẫn các thủ tục tiếp theo.

Đối tác

 Hỗ trợ trực tuyến