Chương trình Tiền Tiểu học Ready for Sky-Line

Việc thay đổi môi trường học tập từ bậc Mầm non lên bậc Tiểu học thường gây cho trẻ những cú shock tâm lý nếu như không có được sự chuẩn bị chu đáo. Nhằm giúp trẻ hình thành năng lực, kỹ năng cần thiết và tâm thế sẵn sàng vào lớp Một, đồng thời khơi dậy và hình thành niềm vui, hứng khởi học tập nơi trẻ, tận dụng ưu thế là Hệ thống gồm nhiều cấp học, Trường Mầm non Sky-Line đã xây dựng nên chương trình Tiền Tiểu học Ready for Sky-Line dành cho khối mẫu giáo lớn.

Chương trình được xây dựng với các hoạt động phát triển kỹ năng lẫn trí tuệ cảm xúc. Đặc biệt, Sky-Line tạo điều kiện cho trẻ được tiếp cận, làm quen với kiến thức số trước khi con chuyển cấp vào bậc Tiểu học.


Đối tác

 Hỗ trợ trực tuyến