Thực đơn học sinh

THỰC ĐƠN BẬC MẦM NON TUẦN 2 THÁNG 07/2024

HTGD Sky-Line kính gửi Quý phụ huynh thực đơn bậc Mầm non tuần 2 tháng 07/2024 (từ ngày 08/07 - 12/07).

Đọc thêm
THỰC ĐƠN BẬC PHỔ THÔNG TUẦN 2 THÁNG 07/2024

HTGD Sky-Line kính gửi Quý phụ huynh thực đơn bậc Phổ thông tuần 2 tháng 07/2024 (từ ngày 08/07 - 12/07).

Đọc thêm
THỰC ĐƠN BẬC MẦM NON TUẦN 1 THÁNG 07/2024

HTGD Sky-Line kính gửi Quý phụ huynh thực đơn bậc Mầm non tuần 1 tháng 07/2024 (từ ngày 01/07 - 05/07).

Đọc thêm
THỰC ĐƠN BẬC PHỔ THÔNG TUẦN 1 THÁNG 07/2024

HTGD Sky-Line kính gửi Quý phụ huynh thực đơn bậc Phổ thông tuần 1 tháng 07/2024 (từ ngày 01/07 - 05/07).

Đọc thêm
THỰC ĐƠN BẬC MẦM NON TUẦN 4 THÁNG 06/2024

HTGD Sky-Line kính gửi Quý phụ huynh thực đơn bậc Mầm non tuần 4 tháng 06/2024 (từ ngày 24/06 - 28/06).

Đọc thêm
THỰC ĐƠN BẬC PHỔ THÔNG TUẦN 4 THÁNG 06/2024

HTGD Sky-Line kính gửi Quý phụ huynh thực đơn bậc Phổ thông tuần 4 tháng 06/2024 (từ ngày 24/06 - 28/06).

Đọc thêm

Đối tác

 Lô A2.4 Đường Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
 (+84) 236. 378.7777

Số 48 Nguyễn Du, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
 (+84) 236. 356.8777

Lô A2 Đường Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
 (+84) 236. 378.7779

Khu đô thị Hà My Đông A, Điện Bàn, Quảng Nam.
 (+84) 235.375.1777

Số 199 Trần Anh Tông, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
 (+84) 236. 366.9777

Số 48 Nguyễn Du, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
  (+84) 236.382.6677