Hoạt động nhóm sở thích

CLB STEM/ XƯỞNG CHẾ TÁC

CLB STEM là một trong số các nhóm sở thích buổi trưa miễn phí dành cho tất cả học sinh Sky-Line và được tổ chức tại tất cả các cơ sở.

Đọc thêm
CLB TIN HỌC VÀ CLB ROBOTICS

CLB Tin học và Robotics là một trong số các nhóm sở thích buổi trưa miễn phí dành cho tất cả học sinh Sky-Line và được tổ chức tại tất cả các cơ sở.

Đọc thêm
CLB NHẢY/ MÚA

CLB Dance là một trong số các nhóm sở thích buổi trưa miễn phí dành cho tất cả học sinh Sky-Line và được tổ chức tại tất cả các cơ sở.

Đọc thêm
CLB ÂM NHẠC

CLB Âm nhạc là một trong số các nhóm sở thích buổi trưa miễn phí dành cho tất cả học sinh Sky-Line.

Đọc thêm
CLB MỸ THUẬT

“Ngôi nhà nghệ thuật” của Sky-Line luôn chào đón các bạn học sinh đam mê mỹ thuật và sáng tạo màu sắc!

Đọc thêm
CLB SAO XANH - NHỮNG “CHIẾN BINH XANH” VÌ MÔI TRƯỜNG

CLB Sao xanh được ra mắt vào tháng 11/2020 tại các cơ sở nhân dịp Sky-Line khởi động chương trình Trường học xanh.

Đọc thêm

Đối tác