VIỄN CẢNH, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ


TRIẾT LÝ DẪN ĐƯỜNG

Học để sống hạnh phúc

Các điều kiện để có hạnh phúc theo quan niệm của Sky-Line là:

Hiểu biết là hạnh phúc: Nhận biết được các nhu cầu và giá trị bản thân trong mối quan hệ với nhu cầu và giá trị của người khác.

Biết đủ là hạnh phúc: Đáp ứng tốt nhất các nhu cầu và đòi hỏi cá nhân một cách hài hòa với năng lực, sở thích, trí tuệ và điều kiện mà họ có. 

Làm được là hạnh phúc: Biết cách phát huy và sử dụng các năng lực và năng khiếu cá nhân.

Chia sẻ là hạnh phúc: Chia sẻ những điều tốt đẹp với người thân, cộng đồng và toàn xã hội.

VIỄN CẢNH

“Trở thành một nhân tố tích cực đóng góp vào sự thành công của giáo dục Việt Nam tiên tiến, hội nhập và giàu bản sắc. Chúng tôi mong muốn được thừa nhận bởi cộng đồng như một tổ chức giáo dục uy tín của Việt Nam, tiên phong trong chất lượng giáo dục, hội nhập quốc tế và vì cộng đồng.”

SỨ MỆNH

“Thiết lập và cổ vũ cho một môi trường giáo dục khai phóng và hiện đại, hướng vào việc tạo lập hạnh phúc cho mọi người thông qua việc định hướng và cung cấp cho trẻ em các điều kiện cần thiết cũng như năng lực tìm kiếm và tạo dựng cuộc sống hạnh phúc, cả trong hiện tại lẫn tương lai.”

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

“Cung cấp cho trẻ em một môi trường học tập hiện đại, thân thiện và hài hòa, định hướng phát triển toàn diện về trí tuệ, cảm xúc, thẩm mỹ, sức khỏe, nhân cách của trẻ và khai phá tiềm năng mỗi cá nhân trong việc chủ động thích ứng với một thế giới đa dạng, hội nhập và phát triển.”

GIÁ TRỊ GIÁO DỤC

Phẩm chất của học sinh Sky-Line
“Có trách nhiệm, Biết yêu thương, Tự lập và Hợp tác”

Năng lực của học sinh Sky-Line


Giá trị của tổ chức Sky-Line


Đối tác

 Lô A2.4 Đường Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
 (+84) 236. 378.7777

Số 48 Nguyễn Du, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
 (+84) 236. 356.8777

Lô A2 Đường Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
 (+84) 236. 378.7779

Khu đô thị Hà My Đông A, Điện Bàn, Quảng Nam.
 (+84) 235.375.1777

Số 199 Trần Anh Tông, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
 (+84) 236. 366.9777

Số 48 Nguyễn Du, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
  (+84) 236.382.6677