QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC


 Quan điểm giáo dục:


Tại SKY-LINE, chúng tôi tâm niệm “học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc”, chính vì lẽ đó chúng tôi luôn đề cao và thấu hiểu vai trò của “thực học” đối với sự phát triển của mỗi cá nhân trong một môi trường giáo dục đang đổi thay từng ngày.

 

Trên hành trình gieo hạt “hạnh phúc” đó, chúng tôi tự hào khi có sự tham gia cố vấn thường xuyên của Hội đồng Khoa học, Hội đồng Tư vấn vốn là những chuyên gia đã có nhiều năm kinh nghiệm trong các hoạt động giáo dục, cùng với đó là đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn, sáng tạo ở phương pháp và nhiệt tâm trong giảng dạy. Bên cạnh, không thể thiếu được sự tin yêu và hỗ trợ lớn lao từ quý phụ huynh, sự chung sức của những chuyên viên y tế, những cán bộ nhân viên đang ngày đêm nỗ lực cho mục tiêu chung của nhà trường, để SKY-LINE mãi là Nơi khởi nguồn hạnh phúc.

 

 Mục tiêu giáo dục:

 

Mục tiêu hướng đến trong sự nghiệp trồng người của SKY-LINE chính là cung cấp cho trẻ em một môi trường học tập hiện đại, thân thiện và hài hòa, trong đó tập trung vào sự phát triển toàn diện về trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, sức khỏe và nhân cách của trẻ, tăng cường năng lực cá nhân trong một môi trường năng động và hội nhập quốc tế.

 

  Giá trị cốt lõi:

 

SKY-LINE tôn trọng và theo đuổi những giá trị cốt lõi của cuộc sống: Có trách nhiệm, biết yêu thương, tự lập và hợp tác.

 

Có trách nhiệm:

- Có trách nhiệm với bản thân    

- Có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng

- Có ý thức về quốc gia, dân tộc

Biết yêu thương:

- Biết tôn trọng và yêu thương mọi người

- Đồng cảm và chia sẻ những khó khăn với người khác

       - Biết yêu thương thiên nhiên và vạn vật.

Tự lập:

          - Hiểu được mình (Nhận thức được điểm mạnh, điểm yếu của cá nhân), hiểu được người khác và mối quan hệ giữa mình với người khác

          - Có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách độc lập

          - Biết tự học và có khát vọng hoàn thiện bản thân

Hợp tác:

  - Tôn trọng sự khác biệt cá nhân

  - Có khả năng làm việc hiệu quả với người khác

  - Hiểu biết và thích ứng trong môi trường đa văn hoá.

 

 Nhiệm vụ của SKY-LINE:

 

Để hiện thực hóa quan điểm và mục tiêu về giáo dục, SKY-LINE đặt ra cho mình những nhiệm vụ giáo dục cụ thể, gồm:

- Thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ em về trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, sức khỏe và nhân cách, tăng cường năng lực cá nhân trong một môi trường năng động và hội nhập.

- Định hướng cho mỗi trẻ em trở thành một người học chủ động, tự tin, biết tôn trọng bản thân và người khác, độc lập, sáng tạo và luôn hướng tới việc vươn lên trong cuộc sống.

- Giúp cho trẻ em phát triển hài hòa, có năng lực thẩm mỹ, có sức khỏe, biết yêu thương và biết quý trọng thiên nhiên.

- Hướng dẫn trẻ em biết cách thích ứng với môi trường học tập toàn cầu và trở thành công dân toàn cầu.

- Tác động đến phụ huynh để phụ huynh chủ động và có trách nhiệm tham gia quá trình giáo dục con em mình.

- Nỗ lực để xây dựng một cộng đồng học tập những giá trị học tập mới.





Đối tác