Thông tin tuyển sinh

 Đối tượng tuyển sinh

Hệ thống Giáo dục Sky-Line tổ chức tuyển sinh từ bậc Mầm non đến Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông. Để đáp ứng điều kiện nhập học, tất cả học sinh dự tuyển cần phải vượt qua bài khảo sát đầu vào theo quy định của nhà trường.    

 

 Nội dung khảo sát đầu vào

CẤP HỌC

ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

MÔN XÉT TUYỂN

Mầm non

Độ tuổi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Sức khỏe

- Kỹ năng

- Năng khiếu

- EQ

Lớp 1

Độ tuổi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Sức khỏe

- Kỹ năng

- Năng khiếu

- EQ

- Tiếng Anh (áp dụng với các em đã học Tiếng Anh)

Từ lớp

2-12

- Độ tuổi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Hạnh kiểm và học lực khá trở lên

- Đối với lớp 6: Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học

- Đối với lớp 10: Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy tốt nghiệp tạm thời

- Toán

- Tiếng Việt / Văn

- Tiếng Anh

- Kỹ năng

- Năng khiếu

- EQ

- Sức khỏe


Lưu ý: Học sinh chuyển từ các trường khác đến phải có hạnh kiểm và học lực khá trở lên trong năm học trước và đạt yêu cầu trong đợt khảo sát đầu vào của SKY-LINE.

 

  Điều kiện nhập học

- Vượt qua bài khảo sát đầu vào do nhà trường tổ chức.

- Hoàn thành đầy đủ các thủ tục nhập học.

- Hoàn thành đầy đủ các khoản phí theo quy định nhà trường.

 

  Thông tin tuyển sinh năm học 2020-2021

ĐỊA ĐIỂM

BẬC ĐÀO TẠO

HỆ ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CƠ SỞ 1

Sky-Line Riverside

Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT

Chất lượng cao

CƠ SỞ 2

Sky-Line Central

Mầm non, Tiểu học

Chất lượng cao

Lớp 1, 2

Song ngữ Hội nhập

CƠ SỞ 3

Sky-Line International

18 tháng - 5 tuổi

Mầm non Canada

Lớp 1 - 10

Song bằng Anh Quốc

Lớp 1, 2, 3 và 6, 7, 8

Song ngữ hội nhập

CƠ SỞ 4

Sky-Line Hill - Hội An

18 tháng - 5 tuổi

Mầm non Canada

Mầm non Chất lượng cao

Lớp 1

Song bằng Cambridge

Song ngữ Hội nhập

Lớp 2, 3, 6

Song ngữ Hội nhập

Lớp 4, 5, 6, 7, 8, 10

Chất lượng cao

CƠ SỞ 5

Sky-Line Beach - Liên Chiểu

18 tháng – 5 tuổi

Chất lượng cao

Mầm non Canada

Lớp 1

Chất lượng cao

Song ngữ Hội nhập

Lớp 2, 3, 4, 6

Chất lượng cao

TRUNG TÂM SLS

Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT

- Khóa Tiếng Anh

- Khóa IELTS

- Khóa STEM

Đối tác