Học phí và phí
 

BIỂU PHÍ CHƯƠNG TRÌNH TẠI TRƯỜNG QUỐC TẾ SKY-LINE

NĂM HỌC 2018-2019
Xem chính sách về thu, hoàn trả phí và học phí : TẠI ĐÂY

Xem chính sách về hoàn trả phí, học phí trước ngày tựu trường : TẠI ĐÂY
Đối tác