Chính sách ưu đãi / học bổng

 

THÔNG TIN ƯU ĐÃI NĂM HỌC 2018 -2019

Miễn phí Tuần lễ Công dân nhỏ cho học sinh chính khóa tại Sky-line

 

Dành cho học sinh Chương trình Việt Nam Chất lượng cao hoàn thành các khoản học phí toàn năm học 2018-2019 trước thời hạn:

Khối Mầm non:

Hoàn thành trước ngày 30/4/2018 được giảm 10% học phí cả năm.

 

Hoàn thành trước ngày 31/5/2018 được giảm 8% học phí cả năm

Khối Tiểu học, THCS, THPT:

Hoàn thành trước ngày 30/4/2018 được tặng 100% học phí khóa hè (2 tháng)

Hoàn thành trước ngày 31/5/2018 được giảm 10% học phí cả năm.

 

Hoàn thành trước ngày 30/6/2018 được giảm 8% học phí cả năm

 

Đối với những gia đình có từ 2 con trở lên theo học tại Trường, ưu đãi 5% học phí chính khóa, 10% phí đưa đón tại nhà (đưa đón cùng địa điểm) cho con thứ 2 trở đi.


 

Đối tác