TRANG TRỌNG VỚI BẦU KHÔNG KHÍ CỦA ĐẠI HỘI CHI ĐỘI NHIỆM KỲ 2019-2020

Thực hiện hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi cùng kế hoạch hoạt động của Ban hoạt động ngoài giờ Liên đội Sky-Line năm học 2019 - 2020, chiều ngày 04/10/2019, tất cả 24 chi đội thuộc ba cơ sở Hệ thống Giáo dục SKY-LINE đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi đội nhiệm kỳ 2019 - 2020.

Buổi lễ chuyển giao nhiệm kỳ của Ban chỉ huy Chi đội TNTP đã khép lại một cách tốt đẹp, hoàn thành đầy đủ các mục tiêu:
- Phát huy vai trò tự quản, tập trung dân chủ của đội viên nhằm cùng cố, xây dựng và kiện toàn tổ chức Đội;
- Đánh giá kết quả hoạt động của chi đội năm học 2018 – 2019, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học 2019 – 2020;
- Bầu ra Ban chỉ huy Chi đội năng động, nhiệt tình, có khả năng điều hành và triển khai các nội dung, phong trào của Đội năm học 2019 – 2020;
- Tạo bầu không khí thi đua cho các em đội viên;

Trong không khí trang trọng của Đại hội Chi đội, các Chi đội cũng đã bầu chọn năm bạn đội viên xuất sắc nhất vào Ban chỉ huy Chi đội, cũng như chọn cử các đội viên tiêu biểu tham gia Đại hội Liên đội sắp tới. Chúc cho đội ngũ Ban chỉ huy Chi đội mới một nhiệm kỳ đầy thành công, tiếp nối những thành quả mà Ban chỉ huy nhiệm kỳ trước đạt được.
Đối tác

Pixel