HỌC SINH SKY-LINE HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO PHÒNG CHỐNG MA TÚY

Ma túy, các chất kích thích hướng thần mới đang len lỏi vào đời sống học đường với những hiểm họa khôn lường. Mỗi học sinh là một tuyên tuyền viên trước hiểm họa ma túy. 
Nhằm tuyên truyền, giáo dục học sinh nắm được kiến thức về phòng chống ma túy, trong buổi chào cờ sáng ngày 07/10/2019, toàn thể học sinh thuộc ba cơ sở của Hệ thống Giáo dục Sky-Line đã hưởng ứng phong trào phòng chống ma túy.
Thông qua cuộc thi vẽ tranh cổ động cùng Gameshow tiếng Anh về tác hại và cách phòng chống ma túy, các Sky-Liner được củng cố thêm kiến thức về ma túy và càng ghi nhớ rõ hơn những đau khổ mà "cái chết trắng" đã gây ra cho xã hội.Đối tác

Pixel