CHƯƠNG TRÌNH HÈ SKY-LINE 2019

CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÈ

SUMMER CAMP EDUCATIONAL ACTIVITIES

(Thời lượng môn học thay đổi theo độ tuổi và hệ đào tạo/ Class time is aligned with ages and programs)

 

Với mục tiêu hỗ trợ học sinh phát triển kỹ năng mềm, sự sáng tạo trên nền tảng công nghệ & Tiếng Anh học thuật, chương trình hè 2019 là một bước đổi mới trong dạy và học, đồng thời lồng ghép các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí và dã ngoại. Các em sẽ được trải nghiệm một mùa hè vui tươi, hiệu quả và hữu ích.

 

Sky-Line’s 2019 Summer Program is an innovative breakthrough in teaching and learning with the aim of enhancing students’ soft skills and creativity through the sound foundation of Experiential Learning, Academic English and Technology. Integrated with physical development, entertainment and outdoor activities, it will positively create joyful, effective and valuable experiences in this summer/ it will positively challenges and inspire students to unleash their full potential.

Thời gian đào tạo: 10/06 – 19/7/2019
Hệ chất lượng cao: Lớp 1-6 học cả ngày; Lớp 7-12 học nửa ngày

+ Hệ quốc tế: Lớp 1-9 học cả ngày

Time: June 10th– July 19th 2019 
Vietnam High-quality Program: Grade 1-6 full day; Grade 7-12 haft day
+ International Program: Grade 1-9 full day


Hệ thống hóa kiến thức chương trình cơ bản/ Review of national curricula

- Toán/ Math
- Ngữ văn/ Literature
- Tiếng Anh (Trong đó có 1 tiết Đọc sách/ làm quen với các tác phẩm nổi tiếng Thế giới phù hợp với lứa tuổi và tham gia các hoạt động thú vị liên quan)/English (Including a period of reading books; being acquainted with the world famous works aligned with age-adjusted range and other interesting activities)
Lý - Hóa (Chỉ áp dụng cho bậc THPT) / Physic - Chemistry (Only for High school)

Hệ thống hóa kiến thức chương trình Edexcel (dành cho HS cơ sở Sky-Line International/ Review of Edexcel program (for students ofSky-Line International campus)

- Math/ Toán
- Science/ Khoa học
- English/ Tiếng Anh
- Project work/ Các dự án khoa học

Các hoạt động giáo dục sáng tạo và trải nghiệm/ STEM-ES

- ICT (Học làm video - Corel tạo poster)/ ICT (Video editing - Poster painting by Corel software)
- Dự án phát triển bản thân (Kỹ năng mềm, kỹ năng cuộc sống, kỹ năng học tập trong môi trường học thuật quốc tế và khám phá năng lực bản thân)/ Personal development projects (Soft skills, life skills, learning skills in an international academic environment and a view of students’ own talents)
- Dự án STEM (Science- Technology- Engineering- Mathematics Projects (*))

Các hoạt động thể thao, năng khiếu, dã ngoại/ Sports and Arts

- Hoạt động thể thao (bóng rổ, bóng đá, bơi,..) / Sports activities (basketball, football, swimming,..) (*)
CLB - Năng khiếu (CLB âm nhạc, CLB hội họa, CLB nhảy,..)/ Arts clubs (music clubs, painting clubs, dancing clubs, ….)(*)
Dã ngoại 01 ngày tại KDL Sinh thái Suối Hoa (1-day tour in Suoi Hoa Ecopark).

 (*) Không áp dụng cho bậc THPT (Not applicable for High school)

Đối tác

!-- Google Tag Manager -->