THỰC ĐƠN KHỐI THPT TUẦN 5 THÁNG 04/2021

HTGD Sky-Line kính gửi Quý phụ huynh thực đơn khối THPT từ ngày 26/04 - 29/04/2021

Xem thêm

THỰC ĐƠN KHỐI THPT TUẦN 4 THÁNG 04/2021

HTGD Sky-Line kính gửi Quý phụ huynh thực đơn khối THPT từ ngày 19/04 - 23/04/2021

Xem thêm

THỰC ĐƠN KHỐI THPT TUẦN 3 THÁNG 04/2021

HTGD Sky-Line kính gửi Quý phụ huynh thực đơn khối THPT từ ngày 12/04 - 16/04/2021

Xem thêm

THỰC ĐƠN KHỐI THPT TUẦN 2 THÁNG 04/2021

HTGD Sky-Line kính gửi Quý phụ huynh thực đơn khối THPT từ ngày 05/04 - 09/04/2021

Xem thêm

THỰC ĐƠN KHỐI THPT TUẦN 1 THÁNG 04/2021

HTGD Sky-Line kính gửi Quý phụ huynh thực đơn khối THPT từ ngày 29/03 - 02/04/2021

Xem thêm

THỰC ĐƠN KHỐI THPT TUẦN 4 THÁNG 03/2021

HTGD Sky-Line kính gửi Quý phụ huynh thực đơn khối THPT từ ngày 22/03 - 26/03/2021

Xem thêm

Đối tác

 Lô A2.4 Đường Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 (+84) 236. 3787.777 –3787.778 –3787.779.

Số 48 Nguyễn Du, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 (+84) 236. 3568.777 – 222.5555.

Lô A2 Đường Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
 (+84) 236. 3787.779 – 3719.038

Khu đô thị Hà My Đông A, Điện Bàn, Quảng Nam.
 (+84) 235.3751.777 - 3751.555

Số 199 Trần Anh Tông, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
 (+84) 236. 3669.777 – 3669.555

Số 241 Cửa Đại, P. Cẩm Châu, TP. Hội An.
  (+84) 235.392.1779