Chính sách ưu đãi

Chính sách ưu đãi

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI NĂM HỌC 2021-2022 DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

Với mong muốn đồng hành và chia sẻ cùng phụ huynh chung tay vượt qua các khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Hệ thống Giáo dục Sky-Line triển khai các chính sách ưu đãi gồm:

1. ƯU ĐÃI CHUNG (Áp dụng cho mọi đối tượng)

1.1. Hỗ trợ 50% phí đăng ký, bao gồm hồ sơ học sinh và phí khảo sát đầu vào.

1.2. Tuyển thẳng (miễn kiểm tra đầu vào và phí đăng ký) đối với học sinh THCS đạt loại Giỏi (xét kết quả năm học 2020-2021 hoặc kết quả học kỳ I năm 2020-2022 tại thời điểm đăng ký).

1.3. Miễn 100% phí ngoại khóa Tuần lễ Công dân nhỏ cho học sinh chính khóa tại Sky-Line năm học 2021-2022. Trường hợp học sinh nhập học trong học kỳ II được ưu đãi 50% phí Tuần lễ Công dân nhỏ.

1.4. Ưu đãi 5% học phí chính khóa và 10% phí đưa đón tại nhà (cùng địa điểm) cho con thứ 2 trở đi đối với những gia đình có từ 2 con trở lên theo học tại Sky-Line.

1.5. Ưu đãi 10% học phí phải đóng khi hoàn thành sớm học phí năm học 2021-2022 trước ngày 31/05/2021.

1.6. Chính sách học bổng dành cho học sinh giỏi:

- Học bổng 10% học phí dành cho học sinh giỏi lớp 6, 7, 8 năm học 2020-2021.

- Học bổng 20% học phí năm lớp 10 và 10% học phí năm lớp 11, 12 dành cho học sinh giỏi lớp 9 đăng ký theo học tại các cơ sở Đà Nẵng.

- Học bổng 30% học phí năm lớp 10 và 10% học phí năm lớp 11, 12 dành cho học sinh giỏi lớp 9 đăng ký theo học cơ sở Sky-Line Hill.

1.7. Ưu đãi phí dịch vụ đưa đón:

- Miễn phí đưa đón giữa các cơ sở Đà Nẵng

- Ưu đãi 30% phí dịch vụ xe đưa đón tuyến Đà Nẵng, Hội An đến Sky-Line Hill

- Ưu đãi 40% phí dịch vụ xe đưa đón tuyến Tam Kỳ, Nam Phước đến Sky-Line Hill

- Ưu đãi 50% phí dịch vụ xe đưa đón tuyến Hà Lam đến Sky-Line Hill

1.8. Ưu đãi 50% phí cơ sở vật chất dịch vụ nội trú tại Sky-Line Hill

1.9. Ưu đãi đến 35% học phí trong 5 năm học liên tục với gói ưu đãi “Giải pháp tài chính bảo toàn tương lai con”. Mức phần trăm giảm cụ thể như sau:

- Nộp 2 năm: Giảm 20% học phí phải nộp sau khi trừ đi các khoản ưu đãi khác

- Nộp 3 năm: Giảm 25% học phí phải nộp sau khi trừ đi các khoản ưu đãi khác

- Nộp 4 năm: Giảm 30% học phí phải nộp sau khi trừ đi các khoản ưu đãi khác

- Nộp 5 năm: Giảm 35% học phí phải nộp sau khi trừ đi các khoản ưu đãi khác

Lưu ý:

- Không áp dụng chung với ưu đãi 1.5 và các gói ưu đãi đã được triển khai trước đây

- Đối với học sinh hưởng nhiều chế độ ưu đãi, các mức ưu đãi sẽ được tính theo tỷ lệ cộng đuổi trước khi áp dụng ưu đãi của gói giải pháp tài chính

- Thời hạn tham gia: Trước ngày 31/03/2021

Học phí THCS

VNĐ/tháng

CHẤT LƯỢNG CAO

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Chỉ từ 2.860.000

Chỉ từ 3.152.000

Chỉ từ 3.315.000

Chỉ từ 3.719.000

HỘI NHẬP

Lớp 6, 7, 8, 9

Chỉ từ 5.557.000

SONG BẰNG

Lớp 6, 7, 8

Lớp 9

Chỉ từ 10.075.000

Chỉ từ 11.960.000

 

2. ƯU ĐÃI DÀNH CHO HỌC SINH CHUYỂN CẤP (Lớp 9 lên lớp 10)

2.1. Ưu đãi 25% học phí trong 3 năm học liên tục với gói ưu đãi “Giải pháp tài chính bảo toàn tương lai con”.

Học phí THCS

VNĐ/tháng

CHẤT LƯỢNG CAO

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Chỉ từ 4.725.000

Chỉ từ 5.325.000

Chỉ từ 5.925.000

HỘI NHẬP

Lớp 10, 11, 12

Chỉ từ 11.527.000

SONG BẰNG

Lớp 10

Lớp 11, 12

Chỉ từ 15.750.000

Chỉ từ 16.425.000

2.2. Ưu đãi dành cho học sinh chuyển cấp khi đăng ký và đóng phí giữ chỗ trước 31/03/2021:

Các cơ sở Đà Nẵng

Cơ sở Sky-Line Hill

Giảm 10% học phí năm học 2021-2022

Giảm 20% học phí năm học 2021-2022

2.3. Chính sách học bổng dành cho Học sinh giỏi:

- Học bổng 20% học phí năm lớp 10 và 10% học phí năm lớp 11, 12 dành cho học sinh giỏi lớp 09 chuyển cấp lên lớp 10 tại các cơ sở Đà Nẵng.

- Học bổng 30% học phí năm lớp 10 và 10% học phí năm lớp 11, 12 dành cho học sinh giỏi lớp 09 chuyển cấp lên lớp 10 tại cơ sở Sky-Line Hill.


Đối tác

 Lô A2.4 Đường Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 (+84) 236. 3787.777 –3787.778 –3787.779.

Số 48 Nguyễn Du, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 (+84) 236. 3568.777 – 222.5555.

Lô A2 Đường Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
 (+84) 236. 3787.779 – 3719.038

Khu đô thị Hà My Đông A, Điện Bàn, Quảng Nam.
 (+84) 235.3751.777 - 3751.555

Số 199 Trần Anh Tông, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
 (+84) 236. 3669.777 – 3669.555

Số 241 Cửa Đại, P. Cẩm Châu, TP. Hội An.
  (+84) 235.392.1779