THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ II DÀNH CHO HỌC SINH THCS


Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, Phòng GDĐT quận Hải Châu hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2017-2018 đối với học sinh THCS như sau:


I. ĐỐI VỚI CÁC MÔN KIỂM TRA THEO ĐỀ CHUNG CỦA SỞ GDĐT:

-  Môn kiểm tra: Kiểm tra 08 môn học ở khối lớp 9, gồm: Ngữ văn, Toán (90 phút/môn); Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí và tiếng Anh (45 phút/môn)

-  Thời gian kiểm tra: Từ ngày 19-23/4/2018

 

 

SÁNG

THỨ NĂM

19/4/2018

 

SÁNG

THỨ SÁU

20/4/2018

 

SÁNG

THỨ BẢY

21/4/2018

 

SÁNG

THỨ HAI

23/4/2018

NGỮ VĂN

TOÁN

VẬT LÍ

HÓA HỌC

ĐỊA LÍ

LỊCH SỬ

SINH HỌC

TIẾNG ANH


-  Hình thức kiểm tra: Kiểm tra theo hình thức tự luận. Riêng môn tiếng Anh, kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận

-  Nội dung, phạm vi: Theo đề của Sở cho lớp 9: Chương trình từ đầu học kỳ II đến hết tuần 29 theo tài liệu PPCT tham khảo của Sở


II. KIỂM TRA THEO CHỈ ĐẠO CỦA PHÒNG GDĐT:

- Hiệu trưởng chỉ đạo các môn thi còn lại của lớp 9 và các lớp 6,7,8.

- Thời lượng kiểm tra: Toán, Ngữ văn (90p/môn), môn Công nghệ theo quy định của PPCT của Sở năm 2012-2013, các môn còn lại (45p/môn).

- Thời gian tổ chức kiểm tra: 03/5 - 09/5/2018

-------------------

Lịch thi cụ thể của Nhà trường sẽ được thông báo tại website trong thời gian tới.Đối tác

 Lô A2.4 Đường Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 (+84) 236. 3787.777 –3787.778 –3787.779.

Số 48 Nguyễn Du, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 (+84) 236. 3568.777 – 222.5555.

Số 241 Cửa Đại, P. Cẩm Châu, TP. Hội An.
  (+84) 235.392.1779