Thực đơn

THỰC ĐƠN TRUNG HỌC SKY-LINE THÁNG 1/2019

Kính gửi quý phụ huynh thực đơn Trung học tháng 1/2019

THỰC ĐƠN TRUNG HỌC SKY-LINE THÁNG 12/2018

Kính gửi quý phụ huynh thực đơn THCS tháng 12/2018

THỰC ĐƠN TRUNG HỌC SKY-LINE THÁNG 11/2018

Kính gửi quý phụ huynh thực đơn Trung học tháng 11/2018

THỰC ĐƠN TRUNG HỌC SKY-LINE THÁNG 10/2018

Kính gửi quý phụ huynh thực đơn Trung học tháng 10/2018

THỰC ĐƠN TRUNG HỌC SKY-LINE THÁNG 9/2018

Kính gửi quý phụ huynh thực đơn Trung học tháng 9

THỰC ĐƠN TRUNG HỌC SKY-LINE THÁNG 08/2018

Kính gửi quý phụ huynh thực đơn THCS, THPT tháng 08/2018.

Đối tác

 Lô A2.4 Đường Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 (+84) 236. 3787.777 –3787.778 –3787.779.

Số 48 Nguyễn Du, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 (+84) 236. 3568.777 – 222.5555.

Số 241 Cửa Đại, P. Cẩm Châu, TP. Hội An.
  (+84) 235.392.1779