Thực đơn

THỰC ĐƠN TRUNG HỌC SKY-LINE THÁNG 05/2018

Kính gửi quý phụ huynh thực đơn THCS, THPT tháng 05/2018.

THỰC ĐƠN THCS SKY-LINE THÁNG 03/2018

Kính gửi quý phụ huynh thực đơn THCS tháng 03/2018

THỰC ĐƠN BẬC THCS, THPT SKY-LINE THÁNG 02/2018

Kính gửi quý phụ huynh thực đơn THCS, THPT tháng 2/2018

THỰC ĐƠN BẬC THCS, THPT THÁNG 01/2018

Kính gửi quý phụ huynh thực đơn THCS, THPT tháng 01/2018.

THỰC ĐƠN BẬC THCS, THPT THÁNG 12/2017 (CẬP NHẬT 3 TUẦN CUỐI)

Kính gửi quý phụ huynh thực đơn THCS, THPT tháng 12/2017 (đã cập nhật 3 tuần cuối)

THỰC ĐƠN BẬC THCS, THPT THÁNG 12/2017

Kính gửi quý phụ huynh thực đơn THCS, THPT trong 2 tuần đầu tháng 12/2017.

Đối tác

 Lô A2.4 Đường Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 (+84) 236. 3787.777 –3787.778 –3787.779.

Số 48 Nguyễn Du, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 (+84) 236. 3568.777 – 222.5555.

Số 241 Cửa Đại, P. Cẩm Châu, TP. Hội An.
  (+84) 235.392.1779