Thông tin tuyển sinh

 Đối tượng tuyển sinh.

Hệ thống Giáo dục Sky-Line thường xuyên tuyển sinh các bé từ 18 tháng - 6 tuổi đối với bậc Mầm non. Để đáp ứng điều kiện nhập học, tất cả học sinh dự tuyển cần phải vượt qua bài kiểm tra đầu vào theo quy định của Nhà trường.

 

 Nội dung kiểm tra đầu vào đối với bậc Mầm non.

-  Sức khỏe

-  Kỹ năng

-  Năng khiếu

-  Tâm lý

 

Điều kiện nhập học.

- Vượt qua kỳ thi kiểm tra năng lực đầu vào do Nhà trường tổ chức.

- Hoàn thành đầy đủ các thủ tục nhập học.

- Hoàn thành đầy đủ các khoản phí theo quy định của Nhà trường.

Đối tác

 Hỗ trợ trực tuyến