Chính sách ưu đãi

THÔNG TIN ƯU ĐÃI NĂM HỌC 2017 -2018

(Dành cho khối Mầm non)

 

1. Dành cho học sinh đang theo học tại Trường Mầm non SKY-LINE

-Miễn phí cơ sở vật chất tương đương 258.000đ/tháng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tám ngàn đồng/ tháng) cho học sinh đăng ký học tại SKY-LINE Riverside (Không miễn tại SKY-LINE Central)
-Ưu đãi 30% học phí CLB Sáng tạo trẻ (CLB Thứ 7)

 

2. Dành cho học sinh Trường Mầm non hoàn thành các khoản học phí toàn năm học 2017-2018 trước thời hạn:

Hoàn thành trước ngày 30/4/2017 được giảm 10% học phí cả năm.

Hoàn thành trước ngày 31/5/2017 được giảm 8% học phí cả năm.

 
 

3. Đối với những gia đình có từ 2 con trở lên theo học tại Trường, ưu đãi 5% học phí chính khóa, 10% phí đưa đón tại nhà (đưa đón cùng địa điểm) cho con thứ 2 trở đi.

 

 

Note:
Hồ sơ và quy trình xét học bổng căn cứ theo chi tiết quyết định đính kèm

 

 

 

Đối tác

 Hỗ trợ trực tuyến