Một ngày của bé

MỘT NGÀY CỦA BÉ NHÀ TRẺ HỆ CHẤT LƯỢNG CAO

(18 – 36 tháng)

07h00 – 08h15

Đón trẻ, tắm nắng, ăn sáng

08h15 – 08h30

Tập thể dụng buổi sáng

08h30 – 09h00

Chơi – Tập

09h00 – 09h15

Ăn phụ

09h15 – 09h45

Hoạt động ngoài trời

09h45 – 10h15

Chơi tập ở các góc

10h15 – 11h00

Ăn chính

11h00 – 14h00

Ngủ trưa (nghe nhạc không lời)

14h00 – 15h00

Ăn bữa xế

15h00 – 16h15

Chơi – Tập buổi chiều và chơi tập ở các góc

16h15 – 17h00

Vệ sinh, trả trẻ

MỘT NGÀY CỦA BÉ MẦM NON HỆ CHẤT LƯỢNG CAO

(3 – 5 tuổi)

07h00 – 07h45

Đón trẻ, ăn sáng

07h45 – 08h00

Tập thể dục buổi sáng

08h00 – 09h00

Hoạt động học tập

09h00 – 09h20

Ăn phụ

09h20 – 10h00

Hoạt động ngoài trời

10h00 – 10h30

Hoạt động ở các góc

10h30 – 11h30

Ăn bữa chính

11h30 – 14h00

Ngủ trưa (nghe nhạc không lời)

14h00 – 15h00

Ăn bữa xế

15h00 – 16h30

Học và hoạt động chiều

16h30 – 17h00

Vệ sinh, trả trẻ

MỘT NGÀY CỦA BÉ MẦM NON CANADA

7h30 – 8h30

Đón trẻ + Ăn sáng

8h30 – 9h00

Hoạt động ngoài trời + Thể dục buổi sáng

9h00 – 11h00

Giờ học theo chủ đề / dự án

11h00 – 12h00

Ăn trưa

12h00 – 14h00

Ngủ trưa (có thể điều chỉnh theo nhóm tuổi)

14h00 – 15h00

Vệ sinh cá nhân, ăn xế

15h00 – 16h30

Giờ học theo chủ đề / dự án

Trong tuần sẽ có các hoạt động năng khiếu, kỹ năng thực hiện trong các hoạt động theo chủ đề
 (tùy vào lứa tuổi)

16h30 – 17h00

Trả trẻĐối tác

 Hỗ trợ trực tuyến