Mầm non Canada

Giá trị khác biệt


Hội đồng giáo dục của Sky-Line phát triển chương trình Mầm non Canada dựa trên sự kết hợp những ưu điểm trong tinh thần giáo dục – phương pháp giảng dạy – môi trường và điều kiện học tập của Chương trình Canada, Chương trình Việt Nam và Phương pháp tiếp cận Reggio Emilia. Từ đó, chương trình Mầm non Canada giúp trẻ em phát triển tự nhiên nhất các kỹ năng học tập và xã hội cần thiết cho sự thành công trong tương lai.


🍀 Tự định hướng, điều chỉnh bản thân

🍀 Sức khoẻ, hạnh phúc, và cảm giác được an toàn

🍀 Trí tuệ cảm xúc và năng lực xã hội

🍀 Trí tò mò, sáng tạo, và tự tin trong học tập

🍀 Tôn trọng sự khác biệt


Các lớp mầm non Canada

 

ĐỘ TUỔI

LỚP

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

18 - 24 tháng

Early Toddlers

·       Theo chương trình Mầm non Việt Nam tinh giản, đổi mới

·       Môn tiếng Anh: giao tiếp với giáo viên nước ngoài mỗi ngày có thời lượng tăng theo cấp độ

·       Chương trình giáo dục Canada

Phương pháp tiếp cận Reggio Emilia

24 - 36 tháng

Toddlers

3 - 4 tuổi

Nursery

4 - 5 tuổi

Junior Kindergarten

5 - 6 tuổi

Senior Kindergarten


Lịch học một ngày của bé

 

7h30 – 8h30

Đón trẻ + Ăn sáng

8h30 – 9h00

Hoạt động ngoài trời + Thể dục buổi sáng

9h00 – 11h00

Giờ học theo chủ đề

11h00 – 12h00

Ăn trưa

12h00 – 14h00

Ngủ trưa (có thể điều chỉnh theo nhóm tuổi)

14h00 – 15h00

Vệ sinh cá nhân, ăn xế

15h00 – 16h30

Giờ học theo chủ đề

Trong tuần sẽ có các hoạt động năng khiếu, kỹ năng thực hiện trong các hoạt động theo chủ đề
 (tùy vào lứa tuổi)

16h30 – 17h00

Trả trẻĐối tác

 Hỗ trợ trực tuyến