Học sinh THPT CLC Sky-Line
Khánh thành cơ sở 2 Sky-Line Central
NHỮNG TIÊU CHÍ VÀNG KHI CHỌN TRƯỜNG THPT CHO CON

NHỮNG TIÊU CHÍ VÀNG KHI CHỌN TRƯỜNG THPT CHO CON (3/7/2017)  

Trường THPT tốt, bên cạnh nền tảng là chất lượng dạy và học, còn phải phát huy được thế mạnh cá nhân của con, giúp con tự tin và xây dựng niềm đam mê của mình.