Triết lý giáo dục

Trên cơ sở xác định chức năng của giáo dục phải góp phần làm cho cuộc sống mỗi người nói riêng và toàn xã hội nói chung được tốt đẹp hơn, thông qua giáo dục giúp cho cuộc sống con người hạnh phúc hơn, biết cách tìm kiếm và thụ hưởng hạnh phúc cả trong hiện tại và tương lai, nhất là ở lứa tuổi trẻ em. Do đó, cơ sở giáo dục sẽ là nơi thể hiện sâu sắc nhất các quyền được thụ hưởng của trẻ, giúp trẻ cảm nhận được hạnh phúc thật sự khi bước chân đến trường.

 

Do đó, triết lý giáo dục của SKY-LINE là "Học để sống hạnh phúc!"