Tầm nhìn - Sứ mệnh

           Hướng đến các giá trị cốt lõi mà SKY-LINE mong muốn đem lại cho học sinh của mình là: Tự trọng và tôn trọng người khác, biết yêu thương, có trách nhiệm và hữu dụng, SKY-LINE đã xác định tầm nhìn và sứ mệnh của mình trong sự nghiệp giáo dục như sau:

Đến năm 2020, SKY-LINE trở thành một tổ chức giáo dục uy tín của Việt Nam, tiên phong trong chất lượng giáo dục và các hoạt động vì trẻ em và cộng đồng.

Sứ mệnh của SKY-LINE là thiết lập và cổ vũ cho một môi trường giáo dục mang tính nhân văn, hướng vào việc tạo dựng hạnh phúc cho mọi người tham gia thông qua việc cung cấp và định hướng cho trẻ em các điều kiện căn bản, cũng như năng lực tìm kiếm và tạo dựng cuộc sống hạnh phúc, cả trong hiện tại lẫn tương lai.

 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA SKY-LINE

Tạo dựng một môi trường học tập hiện đại và thân thiện

- Cơ sở vật chất được đầu tư hiện đại, đồng bộ và theo tiêu chuẩn quốc tế.

- Cung cấp các điều kiện tốt nhất về ăn ở, học tập, vui chơi giải trí cho học sinh và điều kiện làm việc tốt nhất cho giáo viên, cán bộ, nhân viên.

- Thân thiện với môi trường tự nhiên.

- Môi trường học tập cho trẻ em đảm bảo an toàn, vui vẻ và hòa hợp.

Thực hiện việc giáo dục toàn diện

- Trang bị những kiến thức và kĩ năng tổng hợp cho trẻ em thông qua các chương trình tiên tiến của quốc tế được chuẩn hóa trong điều kiện Việt Nam, phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xây dựng các chương trình học tập tiên tiến, thiết kế phù hợp với lứa tuổi và nhu cầu cá nhân.

- Thiết lập và phổ biến các phương pháp học hiện đại nhắm đến sự sáng tạo, độc lập tư duy, tự do thể hiện và phát biểu, hướng đến các kĩ năng cơ bản như nghe, nói, đọc, viết, giao tiếp.

- Chú trọng các kỹ năng cơ bản và cần thiết cho môi trường sống tương lai như ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống.

- Thúc đẩy năng lực thẩm mĩ và xúc cảm thông qua các hoạt động kĩ năng, học tập nghệ thuật, tìm hiểu môi trường văn hóa - xã hội và tự nhiên.

- Thiết lập các hoạt động giáo dục thể chất và đảm bảo chăm sóc sức khỏe toàn diện cho trẻ em.

- Chú trọng tăng cường các hoạt động ngoại khóa tìm hiểu về văn hóa Việt Nam và các nước, khuyến khích và tạo điều kiện cho các hoạt động giao lưu quốc tế.

Xây dựng và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng xã hội vào việc giáo dục trẻ em

- Thúc đẩy và khuyến khích tất cả các thành viên trong cộng đồng hướng vào việc giáo dục trẻ em để đạt được các mục tiêu Chân - Thiện - Mĩ.

- Thúc đẩy và tạo điều kiện tốt nhất để cha mẹ tham gia đầy đủ vào quá trình giáo dục con cái họ.

- Đảm bảo trường học là một cộng đồng có tư duy mở, thân thiện, đổi mới và tôn trọng các nguyên tắc.

Hướng tới môi trường học tập toàn cầu

- Đảm bảo cho trẻ em phát triển tối đa năng lực sẵn có và có khả năng hoà nhập cao trong tương lai với môi trường làm việc quốc tế qua việc chú trọng kĩ năng Anh ngữ, tin học, giao tiếp.

- Liên kết đào tạo và cấp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ Cambriged, các trường quốc tế tại Mĩ, Singapore, ...).

- Giảng dạy các chương trình quốc tế cho con em chuyên gia nước ngoài và các học sinh có yêu cầu.

- Đảm bảo tính liên thông trong học tập. Học sinh học xong có thể theo học bậc học cao hơn tại các trường Việt Nam hoặc chuyển tiếp đến các trường quốc tế trong nước và nước ngoài.
Đối tác